Ostatní komplikace - Zhoubné onemocnění prsu v těhotenství

Těhotné ženy s diagnózou karcinomu prsu se nemusí nutně rozhodnout pro sebe či nenarozené dítě. Zhoubné onemocnění prsu je možno léčit i v těhotenství. I tak zůstává však terapie tohoto onemocnění nejednoduchým rozhodnutím.

Onemocnění rakovinou prsu v těhotenství je sice málo časté, ale i tak není absolutní vzácností-činí asi 1% všech onemocnění rakovinou prsu. Jasná doporučení jak rakovinu prsu v těhotensví léčit zatím neexistují, částečně také proto, že nemohou být těhotné ženy zařazeny do studií, které se na léčbu zhubných onemocnění specializují.

Přerušení těhotenství není nutné

Před několika lety bylo pacientce s nově zjistěnou rakovinou prsu v doporučeno přerušení těhotenství. Tato doporučení již dnes neplatí. Dle novějších zjištění nezlepšuje přerušení těhotenství prognózu onemocnění. Obecně platí, že je doporučení pro léčbu stejné jako u netěhotné pacietky ve stejném věku se stejným typem rakoviny prsu.

Léčba stejná jako u pacientky mimo těhotenství

Terapie se řídí stejnými principy jakou netěhotné pacientky, i tak ale zůstává rozhodnutí individuální, vzhledem k tomu, že je nutno vzít v úvahu věk pacientky, stáří těhotenství a přání rodičovského páru. Cílem je najít nejlepší možné řešení pro všechny s ohledem na situaci.

Operace je možná vždy

Proti operaci v těhotenství nejsou žádné námitky. Operace může být provedena s malými riziky v každé fázi těhotensví, v prvním trimestru je mírně zvýšeno riziko potratu. Zda musí být odstraněn prs celý, či je nutno odstranit jen rakovinnou tkáň s lemem zdravé tkáně se rozhoduje na základě stejných kriterií jako u netěhotných pacientek. Stejný postup platí i pro odstranění lymfatických uzlin v podpaží. S menšími obměnami postup lze provést i operaci s odstraněním jen tzv. sentinelové uzliny. Ozařování po operaci není v případě těhotných doporučeno, toto však může být při běžné chemoterapii odloženo o cca 6 měsíců.

Chemoterapie s miminkem v břiše

Pokud je na základě typu rakoviny chemoterapie nutná, je možno ji podat i v těhotenství. Chemoterapie se však nepodává před 13. týdnem těhotensví. Na základě pozorování se zdá, že po prvním trimestru nezvyšuje podání chemoterapie riziko vrozených vývojových vad. Nedoporučuje se chemoterapie s použitím speciálních protilátek.

Následky chemoterapie pro dítě

Akutní nežádoucí účinky zahrnují vliv na krvetvorný systém a vypadávání vlasů. Tyto účinky jsou ale zvratné. Děti mají také častěji nižší porodní váhu, tento fakt by ale neměl mít dle dostupných údajů mít další negativní vliv na zdraví dítěte. Také výsledky dlouhodobých sledování zatím neprokázaly negativní vlivy na nervový systém dítěte či psychiku. Další následky jako například toxický vliv na srdeční sval dítěte nebo vliv na vývoj dalších typů rakoviny v pozdějším životě musí být dále sledovány.

Doporučení pro porod

Chemoterapii je vhodné plánovat v intervalu cca 2-3týdny před porodem vzhledem k jejím možným negativním účinkům. Jedoznačně je upřednostněn vaginální porod.

 

autor: administrator přečteno: 3662x vloženo: 2014-05-03

Vyhledávání

Sdílení

Poradna

Na Vaše dotazy odpovídá MUDr. Adéla Hradilová.

>> těhotenství >> porod >> šestinedělí >> gynekologické problémy

Facebook

Partnerské weby